صفحه اصلیفصلنامه شماره 50بخش ششم : نکته های ناب

بخش ششم : نکته های ناب

 

 

بخش ششم

نکته‏ هاي ناب

 نامه اول رهبر معظم انقلاب به جوانان اروپا و آمريکاي شمالي

در پي حوادث اخير فرانسه و انتشار تصاوير توهين آميز به مقدسات اسلامي در يک نشريه فرانسوي، و تشديد جريان ضد اسلامي و اسلام هراسي از سوي مقامات و رسانه‏هاي غربي، حضرت آيت الله خامنه‏اي رهبر معظم انقلاب اسلامي، نامه مهمي خطاب به جوانان در اروپا و آمريکاي شمالي مرقوم کردند. اين نامه به زبان انگليسي منتشر شد و متن ترجمه فارسي آن به شرح زير است:

 

بسم‏ الله الرّحمن الرّحيم

به عموم جوانان در اروپا و آمريکاي شمالي

حوادث اخير در فرانسه و وقايع مشابه در برخي ديگر از کشورهاي غربي مرا متقاعد کرد که دربارة آنها مستقيماً با شما سخن بگويم. من شما جوانان را مخاطب خود قرار مي‏دهم؛ نه به اين علّت که پدران و مادران شما را نديده مي‏انگارم، بلکه به اين سبب که آيندة ملّت و سرزمينتان را در دستان شما ميبينم و نيز حسّ حقيقت‏جويي را در قلب‏هاي شما زنده‏تر و هوشيارتر مي‏يابم. همچنين در اين نوشته به سياستمداران و دولتمردان شما خطاب نمي‏کنم، چون معتقدم که آنان آگاهانه راه سياست را از مسير صداقت و درستي جدا کرده‏اند.

سخن من با شما دربارة اسلام است و به‏طور خاص، دربارة تصوير و چهره‏اي که از اسلام به شما ارائه مي‏گردد. از دو دهه پيش به اين سو - يعني تقريباً پس از فروپاشي اتّحاد جماهير شوروي – تلاش‏هاي زيادي صورت گرفته است تا اين دين بزرگ، در جايگاه دشمني ترسناک نشانده شود. تحريک احساس رعب و نفرت و بهره‏گيري از آن، متأسّفانه سابقه‏اي طولاني در تاريخ سياسي غرب دارد. من در اينجا نمي‏خواهم به «هراس‏هاي» گوناگوني که تاکنون به ملّت‏هاي غربي القاء شده است، بپردازم.

شما خود با مروري کوتاه بر مطالعات انتقادي اخير پيرامون تاريخ، مي‏بينيد که در تاريخ‏نگاري‏هاي جديد، رفتارهاي غير صادقانه و مزوّرانة دولت‏هاي غربي با ديگر ملّت‏ها و فرهنگ‏هاي جهان نکوهش شده است. تاريخ اروپا و آمريکا از برده‏داري شرمسار است، از دورة استعمار سرافکنده است، از ستم بر رنگين‏پوستان و غير مسيحيان خجل است؛ محقّقين و مورّخين شما از خونريزي‏هايي که به نام مذهب بين کاتوليک و پروتستان و يا به اسم مليت و قوميت در جنگ‏هاي اوّل و دوّم جهاني صورت گرفته، عميقاً ابراز سرافکندگي مي‏کنند.

اين، به خودي خود جاي تحسين دارد و هدف من نيز از بازگو کردن بخشي از اين فهرست بلند، سرزنش تاريخ نيست، بلکه از شما مي‏خواهم از روشن‏فکران خود بپرسيد چرا وجدان عمومي در غرب بايد هميشه با تأخيري چند ده ساله و گاهي چند صد ساله بيدار و آگاه شود؟ چرا بازنگري در وجدان جمعي، بايد معطوف به گذشته‏هاي دور باشد نه مسائل روز؟ چرا در موضوع مهمّي همچون شيوة برخورد با فرهنگ و انديشة اسلامي، از شکل‏گيري آگاهي عمومي جلوگيري مي‏شود؟

شما به خوبي مي‏دانيد که تحقير و ايجاد نفرت و ترس موهوم از «ديگري»، زمينة مشترک تمام آن سودجويي‏هاي ستمگرانه بوده است. اکنون من مي‏خواهم از خود بپرسيد که چرا سياست قديمي هراس‏افکني و نفرت‏پراکني، اين‏بار با شدّتي بي‏سابقه، اسلام و مسلمانان را هدف گرفته است؟ چرا ساختار قدرت در جهان امروز مايل است تفکر اسلامي در حاشيه و انفعال قرار گيرد؟ مگر چه معاني و ارزش‏هايي در اسلام، مزاحم برنامة قدرت‏هاي بزرگ است و چه منافعي در ساية تصويرسازي غلط از اسلام، تأمين مي‏گردد؟ پس خواستة اوّل من اين است که دربارة انگيزه‏هاي اين سياه‏نمايي گسترده عليه اسلام پرسش و کاوش کنيد.

خواستة دوم من اين است که در واکنش به سيل پيشداوري‏ها و تبليغات منفي، سعي کنيد شناختي مستقيم و بي‏واسطه از اين دين به دست آوريد. منطق سليم اقتضاء مي‏کند که لااقل بدانيد آنچه شما را از آن مي‏گريزانند و مي‏ترسانند، چيست و چه ماهيتي دارد. من اصرار نمي‏کنم که برداشت من يا هر تلقّي ديگري از اسلام را بپذيريد، بلکه مي‏گويم اجازه ندهيد اين واقعيت پويا و اثرگذار در دنياي امروز، با اغراض و اهداف آلوده به شما شناسانده شود. اجازه ندهيد رياکارانه، تروريست‏هاي تحت استخدام خود را به عنوان نمايندگان اسلام به شما معرفي کنند. اسلام را از طريق منابع اصيل و مآخذ دست اوّل آن بشناسيد. با اسلام از طريق قرآن و زندگي پيامبر بزرگ آن9 آشنا شويد. من در اينجا مايلم بپرسم آيا تاکنون خود مستقيماً به قرآن مسلمانان مراجعه کرده‏ايد؟ آيا تعاليم پيامبر اسلام9 و آموزه‏هاي انساني و اخلاقي او را مطالعه کرده‏ايد؟ آيا تاکنون به جز رسانه‏ها، پيام اسلام را از منبع ديگري دريافت کرده‏ايد؟ آيا هرگز از خود پرسيده‏ايد که همين اسلام، چگونه و بر مبناي چه ارزش‏هايي طي قرون متمادي، بزرگ‏ترين تمدّن علمي و فکري جهان را پرورش داد و برترين دانشمندان و متفکّران را تربيت کرد؟

من از شما مي‏خواهم اجازه ندهيد با چهره‏پردازي‏هاي موهن و سخيف، بين شما و واقعيت، سدّ عاطفي و احساسي ايجاد کنند و امکان داوري بيطرفانه را از شما سلب کنند. امروز که ابزارهاي ارتباطاتي، مرزهاي جغرافيايي را شکسته است، اجازه ندهيد شما را در مرزهاي ساختگي و ذهني محصور کنند. اگر چه هيچ کس به‏صورت فردي نمي‏تواند شکاف‏هاي ايجاد شده را پر کند، امّا هر يک از شما مي‏تواند به قصد روشنگري خود و محيط پيرامونش، پلي از انديشه و انصاف بر روي آن شکاف‏ها بسازد. اين چالش از پيش طراحي شده بين اسلام و شما جوانان، اگر چه ناگوار است امّا مي‏تواند پرسش‏هاي جديدي را در ذهن کنجکاو و جستجوگر شما ايجاد کند. تلاش در جهت يافتن پاسخ اين پرسش‏ها، فرصت مغتنمي را براي کشف حقيقت‏هاي نو پيش روي شما قرار مي‏دهد. بنابراين، اين فرصت را براي فهم صحيح و درک بدون پيشداوري از اسلام از دست ندهيد تا شايد به يمن مسئوليت‏پذيري شما در قبال حقيقت، آيندگان اين برهه از تاريخ تعامل غرب با اسلام را با آزردگي کمتر و وجداني آسوده‏تر به نگارش درآورند.

سيدعلي خامنه‏اي (2/11/1393)

 

 

 

 

 

واکنش برخي انديشمندان غربي به نامه اول مقام معظم رهبري

 براي جوانان اروپا

سينا فارسي نسب

اشاره: پس از حوادث غم‏بار فرانسه که بر محور نشريه هتاک به ساحت نبي اسلام9 به وقوع پيوست، نامه‏اي از رهبر ايران حضرت آيت‏الله خامنه‏اي خطاب به جوانان اروپا منتشر شد. انتشار آن در زماني بود که موج اسلام‏ستيزي و اسلام‏هراسي در غرب به يکي از قدرتمندترين روزهاي خود رسيده بود.

ايشان در پيام خود به فجايعي در غرب اشاره کردند که در زمان خودش، مورد حمايت بسياري از مردم اروپا بود؛ اما بعد از سال‏ها، جامعه غرب از آنها ابراز شرمساري و سرافکندگي نمود. برده‏داري در اروپا و امريکا، ستم بر رنگين‏پوستان و غيرمسيحيان، خونريزي‏ها ميان کاتوليک و پروتستان و جنگ‏هاي بزرگ ميان ملت‏هاي غربي، از جمله اين موارد است. ايشان از جوانان اروپا و امريکاي شمالي خواسته‏اند، از طريق مراجعه مستقيم به قرآن و تعاليم پيامبر اسلام9 با اين دين بزرگ آشنا شوند و نگذارند چهره‏پردازي‏هاي موهن، بين آنها و واقعيّت، سدّ عاطفي و احساسي ايجاد و امکان داوري بي‎طرفانه را سلب کند.

در اين نوشتار، به برخي واکنش‏ها و اظهار نظرها اشاره مي‏نماييم. گرچه بسياري از رسانه‏هاي غربي سعي کردند از اهميت آن بکاهند و به ويژه بخش‏هاي مربوط به تاريخ اشتباهات و ستم‏هاي غرب را سانسور کنند، اما باز هم نتوانستند از اعتراف به اهميت و تأثيرگذاري آن اجتناب نمايند. مي‏توان تعجب را در ميان بسياري اظهار نظرها از لحن آزادمنشانه نامه حس نمود. آنان که سال‏ها تصور مي‏کردند اسلام دنبال بستن و محدود کردن انديشيدن است، اکنون با ادعايي خلاف اين تصور مواجه شده‏اند.

 

آليسون وير (ژورناليست آزاد آمريکايي)

نامه ‏آيت‏الله خامنه‏اي جوانان سرزمين مرا به چيزي که نياز دارند، دعوت مي‏کند رسانه‏هاي جريان اصلي به‏هيچ‏وجه علاقه‏اي به پوشش نامه مقام معظم رهبري به جوانان اروپا و آمريکاي شمالي ندارند. اين نامه تلاش نمي‏کند که جوانان دين خود را به اسلام تغيير دهند؛ بلکه آنها را به آزادانديشي دعوت مي‏کند. تصور من آن است که رسانه‏هاي جريان اصلي، اصلاً علاقه‏اي به پوشش اين نامه ندارند. آنها اگر اين نامه را پوشش دهند بايد درباره آن هم بيشتر صحبت کنند. تصور من آن است که در اين شرايط بهترين راه منتشر کردن اين نامه از طريق شبکه‏هاي اجتماعي است چرا که ما در آن شبکه‏ها دوستان بسياري داريم که از طريق آن اين نامه بار‏ها و بار‏ها خوانده مي‏شود.

 

برندن هريس (فعال مسيحي آمريکايي)

نامه خوبي بود و من با تمام مطالب آن موافقم. من درباره اسلام مطالعه کرده‏ام و مي‏دانم دنبال گسترش انسانيت، صلح و دوستي است و هرگز خشونت و تروريسم را ترويج نمي‏کند. به نظر من آيت‏الله خامنه‏اي يک رهبر روحاني و عالي‏قدر است و چنين شخصيتي نمي‏تواند براي آمريکا (آن‏چنان‏که رسانه‏هاي غربي القا مي‏کنند) يک تهديد باشد.

 

فيل ويلايتو (نويسنده و رهبر گروه ضدجنگ ويرجينيا ديفندر در امريکا)

اگر چه ايالات متحده به خود درباره وجود «آزادي بيان» ونيز جريان آزاد اطلاعات مي‏بالد، ولي من اين کلمات را هيچ جاي ديگري نديده‏ام . کلمات آيت‏الله معقول، صريح و روشنگر هستند.

 

مايکل برگ (پدر مقتول در عراق (نيک برگ) و از فعالان ضد جنگ)

آيا شما مي دانيد که پسر من نيک با خودش يک قران داشت و به همين دليل پليس ارتش امريکا به او مظنون شد و عاقبت هم در عراق در سال 2004 کشته شد. او مي خواست که همه چيز را در مورد اسلام بداند و درست همان چيزي را که آيت الله خامنه اي به جوانان پيشنهاد کرده است انجام مي‏داد - يعني که مسايل را با فکر بازو دست اول درک کنند. چه اندرز نيکي. من اين را براي ديگران مي فرستم و سعي مي کنم که در روزنامه هم چاپ شود.

 

جک استراو (وزير امور خارجه پيشين دولت انگليس)

وي با اشاره به اهميت جايگاه اسلام در غرب، از نامه مقام معظم رهبري به جوانان اروپا و آمريکا استقبال کرد و گفت: اين نامه با اهميت، فوق‏العاده و با توجه به شرايط کنوني، به‏موقع بود.

 

دريک فورد (مدرس دانشگاه سيراکيوز آمريکا)

نامه رهبر ايران مي‏تواند زمينه‏ساز کاهش احساسات ضداسلامي در غرب شود و ايجاد پلي بين اسلام و دنياي غرب يکي از مهم‏ترين اولويت‏هاي دوران کنوني است. در اين نامه اسلام‏هراسي به‏عنوان بخشي از فرآيند تاريخي گسترش ترس و وحشت به تصوير کشيده شده است و آنچه مي‏تواند به تمايز بيشتري بين اسلام و داعش بيانجامد اقدامات ايران است. اينکه ايران خود يکي از سرسخت‏ترين مخالفان داعش است. تصوير منحرف و کج از اسلام که نه تنها از سوي داعش، بلکه از سوي رسانه‏هاي آمريکايي بازتاب داده مي‏شود، يکي از شديد‏ترين نيروهايي است که بين مردم آمريکاي شمالي و اروپا در جريان است. در واقع امر، اسلام‏هراسي ــ و نه اسلام ــ يک باور تروريستي است. اسلام‏هراسي توجيه کننده تروريسمي است که توسط قدرت‏هاي جهاني و ارتش‏هاي استکباري آنها به دامان مردم خاورميانه افتاده است. اگر مردم نگاهي واقعي به تاريخ غني تفکر اسلامي بيندازند، مي‏توان با اين دکترين خطرناک اسلام‏هراسي مبارزه کرد.

 

تيتزيانا چاوارديني (رئيس‏ مجمع مردم‏شناسي آنسيس ايتاليا)

آنچه در اين نامه نوشته شده، کاملاً درست است. ما بايد از منبع حقيقي ياد بگيريم. اميدوار هستم که اين نامه به جوانان کمک کند تا اسلام را به‏عنوان يک دين مطالعه کنند و از تبليغ منفي عليه اسلام بکاهد. آيت‏الله خامنه‏اي گفت که سيلي از اطلاعات نادرست درباره اسلام در غرب وجود دارد. متأسفانه، در کشورهاي غربي مردمي که خودشان را «متخصص» اسلام معرفي مي‏کنند، در فهم اسلام دچار سردرگمي مي‏شوند؛ حتي آنهايي که مي‏خواهند چهره‏اي بد از اسلام ارائه کنند بيشتر مواقع نمي‏دانند درباره چه‏چيزي صحبت مي‏کنند. اين امر يکي از دلايل افزايش اسلام‏هراسي در غرب است. زماني که نامه براي اولين بار به زبان انگليسي در وب‏سايت‏ها منتشر شد، با خودم گفتم که اين نامه تاريخي خواهد بود. تا جايي که من مي‏دانم، اين اولين باري است که رهبر معظم ايران بدين روش با جوانان غربي سخن مي‏گويد. اين نامه چيزي بيش از کلماتي که در بر دارد مي‏گويد. در آينده قدرت کلمات رهبر ايران را خواهيم ديد.

 

ريچارد فالک (استاد و پروفسور آمريکايي)

اين نامه، حاوي مطالبي زيبا و انساني است و اگرچه خطاب به جوانان نوشته شده اما براي همه ما اهميت دارد. محورهاي اين نامه را مي‏توان سنگ بناي معنوي و اخلاقي جوامع قرار داد و آن را به کلّ بشريت وسعت بخشيد. وجود چنين احساسي در اين برهه زماني بسيار ضروري‏ست، چون قادر است با از بين بردن بي‏اعتمادي‏ها، به خلع سلاح هسته‏اي در دنيا و امنيت کمک کند. من ۸۴ سال دارم ولي حس مي‏کنم به اندازه کافي جوان هستم که اين نامه، مرا مخاطب قرار داده باشد و بخواهم به پيام پرمعناي آيت‏الله خامنه‏اي پاسخ دهم.

 

پرفسور کوين برت (تحليلگر و پژوهشگر آمريکايي)

[وي پيام رهبر معظم انقلاب اسلامي را در پايگاه خبري وترنز تودي منتشر کرد و مقدمه زير را براي آن نوشت:] امروز مفتخرم به اينکه پيام رهبر معظم انقلاب اسلامي ايران، سيد علي خامنه‏اي را براي جوانان غربي منتشر کنم که از جوانان غربي خواسته است تسليم شرطي‏سازي‏هاي اسلام‏هراسانه جوامعشان نشوند، بلکه به جاي آن مستقل فکر کنند. شايد براي برخي از خوانندگان اينکه يک رهبر اسلامي خواستار تفکر آزاد است، جاي تعجب داشته باشد. در غرب، معمولاً چنين تصور مي‏شود که آزادانديشان با مذهب مخالفند. دکترين امروزه غرب بر اين باور است که مذهب و تفکر آزاد همواره در تقابل با يکديگر قرار دارند. اين ديدگاه اکنون بر مدارس و دانشگاه‏هاي ما سايه افکنده است و در آنجا، از افرادي مانند گاليله، ولتر و داروين به خاطر ستيز با سانسورگري کليسا قهرمان‏سازي مي‏شود. ... اين پيام رهبر معظم ايران به جوانان غربي است. لطفا آن را به هر جواني که مي‏شناسيد، برسانيد.

 

آنتوني هال (استاد مطالعات جهاني شدن در دانشگاه «لثبريج»)

[وي در بخشي از نامه خود به رهبر معظم انقلاب اسلامي نوشت:] ... همان‏طور که تأکيد کرده‏ايد در اين مقطع حساس تاريخي آگاهي‏افزايي در غرب درباره دلايل اسلام‏هراسي و همچنين درباره روش‏هايي که عوامل صهيونيست از اين محيط آلوده رواني براي پيش‏برد برنامه‏هاي تاريک و جنون‏آميز خودشان و غارتگري در جهان سوءاستفاده مي‏کنند، اهميت اساسي دارد. ما بايد تمام آن‏چه در توان داريم را براي تغيير اين موضوع انجام دهيم.

 

دکتر بارت (تحليلگر آمريکايي)

آيت الله خامنه‏اي به خوبي دريافته که غرب براي دريافت اسلام به پختگي لازم رسيده است. اين پيام براي اثرگذاري هر چه بيشتر خود نياز به اقدامات رسانه‏اي پس از خود دارد. بايد مستقيماً با دبيرستاني‏ها، دانشگاهي‏ها و گروه‏هاي مختلف جوانان در ارتباط بود و مسلمانان غربي بيش از پيش بايد نامه رهبر ايران را در ميان جوانان غربي تبيين کنند.

 

سارا فلاندرز (عضو ارشد مرکز اقدام بين‏المللي)

رسانه‏هاي آمريکايي که در کنترل و تحت حمايت نيروهاي نظامي هستند، درصددند تا مردم اين کشور به‏ويژه جوانان که مخاطب نامه حضرت آيت‏الله «سيد علي خامنه‏اي» هستند، از محتواي اين نامه ارزش‏مند آگاه نشوند. اين نامه را خوانده‏ام و با در نظر گرفتن محتواي آن، [بايد گفت که] در زمان بسيار مناسبي منتشر شد.

 

 

 

 

 

       
   
 
     

 

 

 

 

 

نامه دوم رهبر معظم انقلاب به جوانان اروپا

به عموم جوانان در کشورهاي غربي‏

حوادث تلخي که تروريسم کور در فرانسه رقم زد، بار ديگر مرا به گفتگو با شما جوانان برانگيخت. براي من تأسّف‏بار است که چنين رويدادهايي بستر سخن را بسازد، امّا واقعيت اين است که اگر مسائل دردناک، زمينه‏اي براي چاره‏انديشي و محملي براي همفکري فراهم نکند، خسارت دوچندان خواهد شد. رنج هر انساني در هر نقطه از جهان، به‏خودي‏خود براي همنوعان اندوه‏بار است. منظره‏ي کودکي که در برابر ديدگان عزيزانش جان مي‏دهد، مادري که شادي خانواده‏اش به عزا مبدّل مي‏شود، شوهري که پيکر بي‏جان همسرش را شتابان به سويي مي‏برد، و يا تماشاگري که نمي‏داند تا لحظاتي ديگر آخرين پرده‏ي نمايش زندگي را خواهد ديد، مناظري نيست که عواطف و احساسات انساني را برنينگيزد. هرکس که از محبّت و انسانيت بهره‏اي برده باشد، از ديدن اين صحنه‏ها متأثّر و متألّم مي‏شود؛ چه در فرانسه رخ دهد، چه در فلسطين و عراق و لبنان و سوريه. قطعاً يک‏ونيم ميليارد مسلمان همين احساس را دارند و از عاملان و مسبّبان اين فجايع، منزجر و بيزارند. امّا مسئله اين است که رنج‏هاي امروز اگر مايه‏ي ساختن فردايي بهتر و ايمن‏تر نشود، فقط به خاطره‏هايي تلخ و بي‏ثمر فرو خواهد کاست. من ايمان دارم که تنها شما جوان‏هاييد که با درس گرفتن از ناملايمات امروز، قادر خواهيد بود راه‏هايي نو براي ساخت آينده بيابيد و سدّ بيراهه‏هايي شويد که غرب را به نقطه‏ي کنوني رسانده است.

درست است که امروز تروريسم درد مشترک ما و شما است، امّا لازم است بدانيد که ناامني و اضطرابي که در حوادث اخير تجربه کرديد، با رنجي که مردم عراق، يمن، سوريه، و افغانستان طي سال‏هاي متمادي تحمّل کرده‏اند دو تفاوت عمده دارد؛ نخست اينکه دنياي اسلام در ابعادي بمراتب وسيع‏تر، در حجمي انبوه‏تر و به مدّت بسيار طولاني‏تر قرباني وحشت‏افکني و خشونت بوده است؛ و دوّم اينکه متأسّفانه اين خشونت‏ها همواره از طرف برخي از قدرت‏هاي بزرگ به شيوه‏هاي گوناگون و به شکل مؤثّر حمايت شده است. امروز کمتر کسي از نقش ايالات متّحده‏ي آمريکا در ايجاد يا تقويت و تسليح القاعده، طالبان و دنباله‏هاي شوم آنان بي‏اطّلاع است. در کنار اين پشتيباني مستقيم، حاميان آشکار و شناخته‏شده‏ي تروريسم تکفيري، علي‏رغم داشتن عقب‏مانده‏ترين نظام‏هاي سياسي، همواره در رديف متّحدان غرب جاي گرفته‏اند، و اين در حالي است که پيشروترين و روشن‏ترين انديشه‏هاي برخاسته از مردم‏سالاري‏هاي پويا در منطقه، بي‏رحمانه مورد سرکوب قرار گرفته است. برخورد دوگانه‏ي غرب با جنبش بيداري در جهان اسلام، نمونه‏ي گويايي از تضاد در سياست‏هاي غربي است.

چهره‏ي ديگر اين تضاد، در پشتيباني از تروريسم دولتي اسرائيل ديده مي‏شود. مردم ستمديده‏ي فلسطين بيش از شصت سال است که بدترين نوع تروريسم را تجربه مي‏کنند. اگر مردم اروپا اکنون چند روزي در خانه‏هاي خود پناه مي‏گيرند و از حضور در مجامع و مراکز پرجمعيت پرهيز مي‏کنند، يک خانواده‏ي فلسطيني ده‏ها سال است که حتّي در خانه‏ي خود از ماشين کشتار و تخريب رژيم صهيونيست در امان نيست. امروزه چه نوع خشونتي را مي‏توان از نظر شدّت قساوت با شهرک‏سازي‏هاي رژيم صهيونيست مقايسه کرد؟ اين رژيم بدون اينکه هرگز به‏طور جدّي و مؤثّر مورد سرزنش متّحدان پرنفوذ خود و يا لااقل نهادهاي به ظاهر مستقلّ بين‏المللي قرار گيرد، هر روز خانه‏ي فلسطينيان را ويران و باغ‏ها و مزارعشان را نابود مي‏کند، بي‏آنکه حتّي فرصت انتقال اسباب زندگي يا مجال جمع‏آوري محصول کشاورزي را به آنان بدهد؛ و همه‏ي اينها اغلب در برابر ديدگان وحشت‏زده و چشمان اشک‏بار زنان و کودکاني روي مي‏دهد که شاهد ضرب و جرح اعضاي خانواده‏ي خود و در مواردي انتقال آنها به شکنجه‏گاه‏هاي مخوفند. آيا در دنياي امروز، قساوت ديگري را در اين حجم و ابعاد و با اين تداوم زماني مي‏شناسيد‏؟ به گلوله بستن بانويي در وسط خيابان فقط به جرم اعتراض به سربازِ تا دندان مسلّح، اگر تروريسم نيست پس چيست؟ اين بربريت چون توسّط نيروي نظامي يک دولت اشغالگر انجام مي‏شود، نبايد افراطي‏گري خوانده شود؟ يا شايد اين تصاوير فقط به اين علّت که شصت سال مکرّراً از صفحه‏ي تلويزيون‏ها ديده شده، ديگر نبايد وجدان ما را تحريک کند.

لشکرکشي‏هاي سال‏هاي اخير به دنياي اسلام که خود قربانيان بي‏شماري داشت، نمونه‏اي ديگر از منطق متناقض غرب است. کشورهاي مورد تهاجم، علاوه بر خسارت‏هاي انساني، زيرساخت‏هاي اقتصادي و صنعتي خود را از دست داده‏اند، حرکت آنها به سوي رشد و توسعه به توقّف يا کندي گراييده، و در مواردي ده‏ها سال به عقب برگشته‏اند؛ با وجود اين، گستاخانه از آنان خواسته مي‏شود که خود را ستمديده ندانند. چگونه مي‏توان کشوري را به ويرانه تبديل کرد و شهر و روستايش را به خاکستر نشاند، سپس به آنها گفت که لطفاً خود را ستمديده ندانيد! به جاي دعوت به نفهميدن و يا از ياد بردن فاجعه‏ها، آيا عذرخواهي صادقانه بهتر نيست؟ رنجي که در اين سال‏ها دنياي اسلام از دورويي و چهره‏آرايي مهاجمان کشيده است، کمتر از خسارت‏هاي مادّي نيست.

جوانان عزيز! من اميد دارم که شما در حال يا آينده، اين ذهنيت آلوده به تزوير را تغيير دهيد؛ ذهنيتي که هنرش پنهان کردن اهداف دور و آراستن اغراض موذيانه است. به نظر من نخستين مرحله در ايجاد امنيت و آرامش، اصلاح اين انديشه‏ي خشونت‏زا است. تا زماني که معيارهاي دوگانه بر سياست غرب مسلّط باشد، و تا وقتي که تروريسم در نگاه حاميان قدرتمندش به انواع خوب و بد تقسيم شود، و تا روزي که منافع دولت‏ها بر ارزش‏هاي انساني و اخلاقي ترجيح داده شود، نبايد ريشه‏هاي خشونت را در جاي ديگر جستجو کرد.

متأسّفانه اين ريشه‏ها طي ساليان متمادي، به تدريج در اعماق سياست‏هاي فرهنگي غرب نيز رسوخ کرده و يک هجوم نرم و خاموش را سامان داده است. بسياري از کشورهاي دنيا به فرهنگ بومي و ملّي خود افتخار مي‏کنند، فرهنگ‏هايي که در عين بالندگي و زايش، صدها سال جوامع بشري را به خوبي تغذيه کرده است؛ دنياي اسلام نيز از اين امر مستثنا نبوده است. امّا در دوره‏ي معاصر، جهان غرب با بهره‏گيري از ابزارهاي پيشرفته، بر شبيه‏سازي و همانندسازي فرهنگي جهان پافشاري مي‏کند. من تحميل فرهنگ غرب بر ساير ملّت‏ها و کوچک شمردن فرهنگ‏هاي مستقل را يک خشونت خاموش و بسيار زيان‏بار تلقّي مي‏کنم.

تحقير فرهنگ‏هاي غني و اهانت به محترم‏ترين بخش‏هاي آنها در حالي صورت مي‏گيرد که فرهنگ جايگزين، به‏هيچ‏وجه از ظرفيت جانشيني برخوردار نيست. به طور مثال، دو عنصر «پرخاشگري» و «بي‏بندوباري اخلاقي» که متأسّفانه به مؤلّفه‏هاي اصلي فرهنگ غربي تبديل شده است، مقبوليت و جايگاه آن را حتّي در خاستگاهش تنزّل داده است.

اينک سؤال اين است که اگر ما يک فرهنگ ستيزه‏جو، مبتذل و معناگريز را نخواهيم، گنهکاريم؟ اگر مانع سيل ويرانگري شويم که در قالب انواع محصولات شبه هنري به سوي جوانان ما روانه مي‏شود، مقصّريم؟ من اهمّيت و ارزش پيوندهاي فرهنگي را انکار نمي‏کنم. اين پيوندها هر گاه در شرايط طبيعي و با احترام به جامعه‏ي پذيرا صورت گرفته، رشد و بالندگي و غنا را به ارمغان آورده است. در مقابل، پيوندهاي ناهمگون و تحميلي، ناموفّق و خسارت‏بار بوده است. با کمال تأسّف بايد بگويم که گروه‏هاي فرومايه‏اي مثل داعش، زاييده‏ي اين‏گونه وصلت‏هاي ناموفّق با فرهنگ‏هاي وارداتي است.

اگر مشکل واقعاً عقيدتي بود، مي‏بايست پيش از عصر استعمار نيز نظير اين پديده‏ها در جهان اسلام مشاهده مي‏شد، در حالي‏که تاريخ، خلاف آن را گواهي مي‏دهد. مستندات مسلّم تاريخي به روشني نشان مي‏دهد که چگونه تلاقي استعمار با يک تفکّر افراطي و مطرود، آن‏هم در دل يک قبيله‏ي بدوي، بذر تندروي را در اين منطقه کاشت. وگرنه چگونه ممکن است از يکي از اخلاقي‏ترين و انساني‏ترين مکاتب ديني جهان که در متن بنيادينِ خود، گرفتن جان يک انسان را به مثابه‏ي کشتن همه‏ي بشريت ميداند، زباله‏اي مثل داعش بيرون بيايد؟

از طرف ديگر بايد پرسيد چرا کساني که در اروپا متولّد شده‏اند و در همان محيط، پرورش فکري و روحي يافته‏اند، جذب اين نوع گروه‏ها مي‏شوند؟ آيا مي‏توان باور کرد که افراد با يکي دو سفر به مناطق جنگي، ناگهان آن‏قدر افراطي شوند که هم‏وطنان خود را گلوله‏باران کنند؟ قطعاً نبايد تأثير يک عمر تغذيه‏ي فرهنگي ناسالم در محيط آلوده و مولّد خشونت را فراموش کرد. بايد در اين زمينه تحليلي جامع داشت، تحليلي که آلودگي‏هاي پيدا و پنهان جامعه را بيابد. شايد نفرت عميقي که طي سال‏هاي شکوفايي صنعتي و اقتصادي، در اثر نابرابري‏ها و احياناً تبعيض‏هاي قانوني و ساختاري در دل اقشاري از جوامع غربي کاشته شده، عقده‏هايي را ايجاد کرده که هر از چندي بيمارگونه به اين صورت گشوده مي‏شود.

به‏هرحال اين شما هستيد که بايد لايه‏هاي ظاهري جامعه‏ي خود را بشکافيد، گره‏ها و کينه‏ها را بيابيد و بزداييد. شکاف‏ها را به جاي تعميق، بايد ترميم کرد. اشتباه بزرگ در مبارزه با تروريسم، واکنش‏هاي عجولانه‏‏اي است که گسست‏هاي موجود را افزايش دهد. هر حرکت هيجاني و شتاب‏زده که جامعه‏ي مسلمان ساکن اروپا و آمريکا را که متشکّل از ميليون‏ها انسان فعّال و مسئوليت‏پذير است، در انزوا يا هراس و اضطراب قرار دهد و بيش از گذشته آنان را از حقوق اصلي‏شان محروم سازد و از صحنه‏ي اجتماع کنار گذارَد، نه تنها مشکل را حل نخواهد کرد؛ بلکه فاصله‏ها را عمق، و کدورت‏ها را وسعت خواهد داد.

تدابير سطحي و واکنشي - مخصوصاً اگر وجاهت قانوني بيابد - جز اينکه با افزايش قطب‏بندي‏هاي موجود، راه را بر بحرانهاي آينده بگشايد، ثمر ديگري نخواهد داشت. طبق اخبار رسيده، در برخي از کشورهاي اروپايي مقرّراتي وضع شده است که شهروندان را به جاسوسي عليه مسلمانان وامي‏دارد؛ اين رفتارها ظالمانه است و همه مي‏دانيم که ظلم، خواه‏ناخواه خاصيت برگشت‏پذيري دارد. وانگهي مسلمانان، شايسته‏ي اين ناسپاسي‏ها نيستند. دنياي باختر قرن‏ها است که مسلمانان را بخوبي مي‏شناسد؛ هم آن روز که غربيان در خاک اسلام ميهمان شدند و به ثروت صاحبخانه چشم دوختند، و هم روز ديگر که ميزبان بودند و از کار و فکر مسلمانان بهره جستند، اغلب جز مهرباني و شکيبايي نديدند.

بنابراين من از شما جوانان مي‏خواهم که بر مبناي يک شناخت درست و با ژرف‏بيني و استفاده از تجربه‏هاي ناگوار، بنيان‏هاي يک تعامل صحيح و شرافت‏مندانه را با جهان اسلام پي‏ريزي کنيد. در اين صورت، در آينده‏اي نه‏چندان دور خواهيد ديد بنايي که بر چنين شالوده‏اي استوار کرده‏ايد، سايه‏ي اطمينان و اعتماد را بر سر معمارانش مي‏گستراند، گرماي امنيت و آرامش را به آنان هديه مي‏دهد، و فروغ اميد به آينده‏اي روشن را بر صفحه‏ي گيتي مي‏تاباند.

سيدعلي خامنه‏اي

۸ آذر ۱۳۹۴

 

 

 

 

 

بازتاب نامه دوم مقام معظم رهبري در رسانه‏هاي خارجي

ابراهيم مهاجر

خبرگزاري فرانسه در خبري به بازتاب دومين نامه رهبر انقلاب به جوانان غربي پرداخت که پس از حملات تروريستي به پاريس منتشر شده است. خبرگزاري فرانسه اين تيتر براي پوشش سخنان امام خامنه‏اي انتخاب کرده است: «آيت الله خامنه‏اي در نامه‏اي به جوانان اروپا و آمريکا: آمريکا از تروريسم حمايت مي‏کند.» خبرگزاري فرانسه يادآور شد که اين دومين نامه رهبر ايران است که به جوانان غربي نوشته شده است.

پايگاه امريکن هرالد يکي از سايت‏هايي است که به بازتاب نامه دوم مقام معظم رهبري به جوانان غرب پرداخت. اين سايت متن نامه مقام معظم رهبري خطاب به جوانان غرب را که در آن به موضوعاتي چون انتقاد از سياست‏هاي دوگانه نهادهاي بين‏الملل در قبال تروريسم، ابراز ناراحتي نسبت به حوادث تروريستي پاريس و همچنين انتقاد از سياست‏هاي رژيم صهيونيستي عليه مردم فلسطين پرداخته است، منتشر کرد.

پايگاه خبري العهد لبنان نيز با انتشار بخش‏هايي از نامه امام خامنه‏اي نوشت: مسائل دردناک اگر زمينه فکر کردن به راه‏حل‏ها را فراهم نکند، ضرري دوچندان خواهد داشت.

خبرگزاري ترند آذربايجان نيز به بازتاب دومين نامه رهبر معظم انقلاب به جوانان غربي پرداخت. اين خبرگزاري در خبر خود نوشت که رهبر انقلاب در نامه خود به جوانان غرب از دولت‏هاي غربي براي اتخاذ استانداردهاي دوگانه در مبارزه با تروريسم انتقاد کرده است. در ادامه اين خبر آمده است که رهبر ايران از وقوع حوادث تروريستي پاريس ابراز تأسف کرده و اعلام کرده است هر کسي که داراي حس عاطفه و انسانيت باشد تحت تأثير مشاهده اين صحنه‏ها چه در پاريس، فلسطين، عراق، لبنان و يا در سوريه قرار خواهد گرفت.

در بخش ديگري از اين خبر آمده است که به اعتقاد رهبر ايران، دنياي اسلام قرباني ترور و وحشي‏گري قرار داشته و آمريکا به حمايت از تروريسم مشغول است. به گزارش اين خبرگزاري، رهبر انقلاب همچنين رهبران غرب را به اتخاذ استاندارهاي دوگانه در مبارزه با تروريسم محکوم کرد. انتقاد رهبر انقلاب از غرب در قبال سياست‏هاي رژيم صهيونيستي در قبال مردم فلسطين نيز موضوعي بود که خبرگزاري ترند به آن اشاره کرده است.

 تايمز اسرائيل در خبري به بازتاب نامه رهبر انقلاب به جوانان غربي پرداخت که در آن فلسطينيان قرباني 60 سال تروريسم معرفي شده‏اند. نشريه تايمز اسرائيل در خبري به بازتاب نامه مقام معظم رهبري خطاب به جوانان غرب پرداخته است. با توجه به اشاره رهبر انقلاب به موضوع فلسطين و رژيم صهيونيستي بازتاب اين نامه توسط نشريه مذکور از اهميت زيادي برخوردار است. تايمز اسرائيل در خبري نوشت: رهبر انقلاب روز يکشنبه اسرائيل را به ارتکاب بدترين نوع تروريسم براي 60 سال متهم کرد و اين نوع تروريسم را بسيار وحشيانه‏تر از حملات تروريستي پاريس دانست. در بخش ديگري از اين خبر آمده است: رهبر ايران در نامه خود خطاب به جوانان غرب در ارتباط با حملات پاريس اعلام کرد که هيچ خشونتي بي‏رحمانه‏تر از ساخت و سازهاي اسرائيل نيست.

به گفته اين نشريه رهبر انقلاب دولت يهود را به تروريسم دولتي و تلاش روزمره آنان براي تخريب منازل فلسطينيان متهم کرده است. در بخش ديگري از اين خبر آمده است که مقام معظم رهبري تيراندازي سربازان اسرائيلي به معترضان فلسطيني را نوعي تروريسم برشمرده است.

رئيس شوراي پاپي صلح و عدالت واتيکان نيز نامه مقام معظم رهبري خطاب به جوانان غربي را نامه‏اي مهم و تأثير گذار خواند. به گزارش خبرگزاري «حوزه» به نقل از خبرنگار صدا و سيما در رم، کاردينال پيتر تورکسان، وزير دادگستري واتيکان با تاکيد بر اينکه نامه آيت الله خامنه‏اي در ايجاد فضاي گفتگو ميان ملت‏ها مؤثر است، گفت: ايشان در اين نامه از جوانان غربي دعوت مي‏کند با بازخواني رويدادهاي تاريخي و رويارويي با واقعيت‏هاي جهان امروز، در قضاوت خود استقلال رأي داشته باشند و به واقعيت‏ها از منظر جديدي نگاه کنند. کاردينال تورکسان، يکي از محورهاي مهم نامه دوم مقام معظم رهبري به عموم جوانان اروپايي و امريکايي را که هفته پيش توسط سفير کشورمان در واتيکان دريافت کرده است، در راستاي مقابله با اسلام هراسي در غرب دانست و افزود: به هيچ وجه نبايد اسلام و يا هر دين ديگري را با خشونت يکي دانست چرا که پيام اديان توحيدي پيام الهي و صلح است و هر نوع خشونت را بايد به افراد نسبت داد و نه به دين. يکي از عموهاي من مسلمان بود و من به خوبي مي دانم اسلام دين صلح و دوستي است. کاردينال تورکسان تاکيد کرد ايران و واتيکان بايد براي کمک به برقراري صلح و عدالت در جهان با يکديگر همکاري کنند. رئيس شوراي پاپي صلح و عدالت واتيکان، قرار است به دعوت مديريت حوزه علميه قم، براي شرکت و سخنراني در همايش نقش اديان الهي در تحقق صلح و عدالت جهاني که در شهر قم برگزار مي‏شود به ايران سفر کند.

انتشار دومين نامه تاريخي رهبر معظم انقلاب اسلامي به جوانان کشورهاي غربي بازتاب گسترده‏اي در رسانه‏هاي عرب زبان نيز داشت که شرح گوشه‏اي از آن از نظر مي‏گذرد:

شبکه لبناني الميادين ضمن انتشار بخش‏هاي وسيعي از نامه رهبر معظم انقلاب به نقل از ايشان نوشت: يک ميليارد و نيم جمعيت مسلمانان جهان از اقدامات تروريستي تکفيري‏ها مبرّا بوده و از عاملان اين اقدامات کينه به دل دارند. اين شبکه لبناني همچنين اعلام کرد: آيت الله خامنه‏اي از حادثه تروريستي اخير در فرانسه به عنوان تصويري از سال‏ها اقدامات تروريستي در سوريه، عراق، افغانستان و يمن ياد کردند.

شبکه المنار نيز ضمن پوشش بخش‏هاي زيادي از نامه رهبر معظم انقلاب طي دقايق اوليه انتشار اين نامه تاريخي، نوشت: آيت الله خامنه‏اي در اين نامه تأکيد کردند کمتر کسي وجود دارد که از نقش آمريکا در تشکيل گروه‏هاي تروريستي همچون طالبان و القاعده و تسليح آنها بي‏خبر باشد.

پايگاه خبري النشره نيز با انتشار تيتر «حوادث تروريستي اخير در فرانسه مرا به گفتگو با جوانان در کشورهاي غربي واداشت» از سخنان رهبري، نوشت: رهبر ايران اعلام کرد اقدامات تروريستي در فرانسه مشابه سال‏ها اقدامات تروريستي در سوريه، عراق، افغانستان و يمن بود. اين پايگاه لبناني نزديک به جريان «المستقبل» در پوشش نامه تاريخي رهبر معظم انقلاب به آن قسمت از نامه که به سياست‏هاي دوگانه غرب در قبال تروريسم و توحش صهيونيست‏ها مي‏پردازد، هيچ اشاره‏اي نکرده است.

پايگاه لبناني العهد نيز با پوشش بخش‏هاي زيادي از نامه تاريخي رهبر معظم انقلاب در دقايق اوليه انتشار اين نامه به نقل از ايشان نوشت: تروريسم امروز به درد مشترک ميان ما و شما تبديل شده است.

پايگاه النهار نيز با انتشار اين تيتر که «آمريکا از تروريسم حمايت مي‏کند» از محتويات نامه رهبر معظم انقلاب به جوانان کشورهاي غربي نوشت: رهبر عالي ايران در نامه‏اي به جوانان در کشورهاي غربي به شدت از سياست‏هاي دوگانه غرب در قبال تروريسم انتقاد کرد. اين پايگاه همچنين تصريح کرد: نامه رهبر عالي ايران به دو زبان انگليسي و فرانسوي ترجمه شده است.

شبکه العربيه نيز ضمن انتشار گزينشي بخش‏هايي از نامه مقام معظم رهبري به نقل از ايشان نوشت: رهبر ايران سياست‏هاي غرب در قبال تروريسم را به باد انتقاد گرفته و آن را به شدت محکوم کرد.

 

 

شناسنامه

مکاتبه و اندیشه

ماهنامه فرهنگي اجتماعي دانشجويي
صاحب امـــــتياز: نهاد نمايندگي مقـــام معظم رهبري در دانشگاه ها
سر دبير: محمدعلي ليالي
شوراي سياست گذاري: داوود رنجبران، محمدجواد واعظی، محمدعلي ليالي، صالح قنادي، ، حسن قدوسی زاده،محمدباقر پوراميني، محمد شکراللهي

 سایت و فضای مجازی: فرید حاجی زاده
امور مشترکان: محمد فراهاني
نشـــاني: قــم، بلوار جمهوري اسلامي نهــاد نمــايندگي مقــام معظم رهبري در دانشگاه ها، معاونت مطالعات راهبردي
تلفن تحريريه: 02532934633
تلفن امور مشترکان:02532110355
صندوق پستي: 413-37185
پيامک:09191500933

پست الکترونيک:

واحد فنی سایت

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید  

نشریه

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

پیوندها

آمار بازدید از فصلنامه

2415372
امروز
دیروز
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
1858
6942
92867
136964
2415372

امروز: یکشنبه، 03 ارديبهشت 1396 - ساعت: 15:02:28
بازگشت به بالا